top of page

Informace pro rodiče - stravování dětí


Přihlášení ke stravování:
Zákonný zástupce dítěte v kanceláři školní jídelny vyzvedne a vyplní přihlášku ke stravování. Poté mu bude přidělen variabilní symbol. Stravné se platí přes účet nebo hotově u vedoucí školního stravování nejpozději k 20. v měsíci (tzn. k 20. srpnu na měsíc září). V bance si klient dá trvalý příkaz ke srážkám v celkové hodnotě měsíční stravy:

  • 1000,- Kč celodenní

  • 1100,- Kč 7-letí

  • 800,- Kč polodenní.

 

Vyúčtování stravného bude 2x ročně a to v lednu a červenci resp. září.

 

Číslo účtu: 27-3882610217/0100

Současně se stravným můžete posílat i úplatu za předškolní vzdělávání.

Odhlašování ze stravování:
Zákonný zástupce dítěte odhlašuje dítě 24 hodin předem tzn. do 8.00 hod předešlého dne telefonicky na mobily jednotlivých tříd nebo mailem na jidelnamszvidalek@seznam.cz

Kontakt:

  • Mobilní telefon VEDOUCÍ ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ - 773 742 645

  • Budova na Koláčkově náměstí - 544 221 521, 602 461 909

  • Budova na Komenského náměstí - 602 461 908


Oběd do jídlonosiče se vydává pouze první den nemoci. Pravidelné odhlášení svačin si rodiče nahlásí u vedoucí stravování popř. u třídních učitelek. Pokud si rodiče vyzvednou dítě mimořádně nemají nárok na náhradní svačinu. Jestliže nebude mít dítě odhlášenou stravu v době nemoci, budou mu naúčtovány neinvestiční náklady. Neplacení stravného je důvodem k vyloučení dítěte z Mateřské školy.


Strávníci se řídí řádem školní jídelny, který je vyvěšen na nástěnce pro školní stravování.

Provozní řád školní jídelny ZDE

Provozní řád školní výdejny ZDE

Vnitřní řád školní jídelny s výdejnou ZDE

 

Bližší informace Vám podá vedoucí stravování paní Jitka Pokorná.
 

bottom of page