top of page

Organizace dne ve třídě Berušek

 

6,30 do 9,30

 • děti se scházejí ve své třídě, kde probíhají:  

 • spontánní hry

 • pohybové aktivity (přirozená cvičení, zdravotní cviky, pohybové hry)

 • individualizované řízené činnosti

 • diskusní komunitní kruh, logopedická chvilka

 • podle vzdělávací nabídky třídního vzdělávacího programu se děti účastní didakticky zacílených činností, které mohou probíhat frontálně, ve     skupinkách i individuálně, v těchto činnostech si děti rozvíjejí dovednosti: komunikační, estetické, motorické, kooperativní, vytvářejí si povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí

 

od 8, 45

 • děti postupně svačí, nápoje, ovoce a zeleninu mají děti k dispozici celý den

 

9,30 – 11,40 

 • děti dokončují své hry a činnosti, připravují se a odcházejí na pobyt venku, na pobytu venku se děti věnují zejména pohybovým aktivitám

 

11,40 – 12,30

 • děti se po příchodu z pobytu venku připravují na oběd a obědvají

 • po obědě probíhá příprava na odpočinek

 

12, 30 – 13,00 

 • doba určená k přebírání dětí zákonnými zástupci po obědě

     

l2,40 – l4,00

 • děti si poslechnou pohádku a odpočívají na lehátku, od 13,30 děti postupně vstávají

 • respektujeme rozdílné potřeby dětí

 • dětem s nižší potřebou spánku nabízíme individualizované řízené činnosti, popřípadě klidové hry

 

od 14,00 hod.

 • děti postupně svačí

 • po svačině si děti hrají, jsou jim nabízeny individualizované řízené činnosti nebo pokračují v činnostech, které si dopoledne nedokončily

 • pokud je pěkné počasí, využíváme i školní zahradu

 

14,30 – 16,30

 • doba určená k přebírání dětí zákonnými zástupci a ke vzájemnému předávání informací

 

Časové limity jsou pouze orientační, umožňují pružné rozhodování, podporují využití momentálního naladění dětí, hravosti a tvořivosti.

 

S dětmi ve třídě Berušek pracují p.uč.Jana Cenková a p.uč. Jitka Bajerová

Kontakty:

mobil: 773 742 646

telefon: 544 22 15 21

Třída se nachází v prvním poschodí budovy. Má kapacitu 22 dětí a slouží ke vzdělávání dětí převážně ve věku od 3 do 5 let.

Třída se skládá ze dvou menších místností – heren. Jsou vybavené novým účelovým nábytkem. Děti využívají stálá centra: domácnost, kadeřnictví, dílnička, kniha a písmo, výtvarné a pracovní dovednosti.

Tato nabídka je doplněna mobilními centry obchod, divadlo a hudba, pokusy a objevy. V hernách je dostatečné množství hraček, doplňků, pomůcek, audiovizuální techniky. V první herně děti také svačí, druhá slouží i k odpolednímu odpočinku. Zajímavostí v místnostech je historická stropní štuková výzdoba.

Třída je také vybavena čističkou vzduchu.                                                       

Berušky

bottom of page