Plán kulturních a společenských akcí 2021 - 2022

ZÁŘÍ

·       informační schůzky pro rodiče ve třídách

·       Divadlo  – pohádkové představení pro děti v MŠ

·       návštěva výstavy ovoce a zeleniny - ČSZ

 

ŘÍJEN

·       Divadlo – pohádkové představení pro děti v MŠ

·       výukové programy ve třídách

·       fotografování dětí (vánoční tématika) – nabídka pro rodiče

 

LISTOPAD

·       výukové programy ve třídách

 

PROSINEC

·       nadílka Mikuláše v mateřské škole

·       vánoční besídky pro rodiče

·       divadelní představení pro děti

 

LEDEN

·       prohlídka Betlémů a povánoční zpívání koled v kostele

·       karneval v MŠ

·       preventivní vyšetření očního pozadí u dětí – nabídka pro rodiče

ÚNOR

·       výchovný koncert v MŠ

·       výukový program zaměřený na zdravotní prevenci dětí

 

BŘEZEN

·       sférické kino v MŠ

·       setkání rodičů předškoláků s ředitelkou školy spojené s odbornou přednáškou Mgr. Bínové

·       výukový program zaměřený na zdravotní prevenci dětí

 

DUBEN

·       návštěva předškoláků v prvních třídách ZŠ

·       výukový program pro děti dle nabídky (MAP)

 

KVĚTEN

·       zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2022/2023

·       Den otevřených dveří na obou pracovištích MŠ Zvídálek

·       vystoupení dětí na besídkách ke Dni matek

·       Divadlo  - představení v MŠ

 

ČERVEN

·       výukový program- „Ptačí centrum“ na zahradě MŠ

·       pasování předškoláků v jednotlivých třídách

·       schůzka pro rodiče nově přijatých dětí s přednáškou Mgr.Bínové (dětská psycholožka)

·       sportovní olympiáda MŠ

·       ukázka práce Městské policie ve Slavkově u Brna

Kulturní a vzdělávací akce budou upřesněny podle aktuální nabídky a organizačních možností MŠ. Výukové programy si vybírají učitelky pro svou třídu a také ve spolupráci s MAP. Vítání občánků probíhá dle termínů Města Slavkov u Brna. Vystoupení dětí pro veřejnost je zařazeno dle požadavků organizací.

Za zajišťování akcí odpovídá zástupkyně ředitelky MŠ Mgr. Dagmar Červinková.