top of page

Plán kulturních a společenských akcí 2023 - 2024

Srpen
 • informační schůzky pro rodiče ve třídách

Září
 • pohádkové představení pro děti v MŠ - Riedlová

 • návštěva výstavy ovoce a zeleniny s výstavou dětských prací 

 • výstava planet v zámeckém parku s doprovodným programem

Říjen 
 • vánoční fotografování dětí firmou Foto Šilhan – nabídka pro rodiče 

 • Divadlo Koráb – pohádkové představení pro děti v MŠ

Listopad
 • tvořivý workshop pro děti ve spolupráci se ZO CSZ

 • výchovný koncert souboru Musica Animae v MŠ

Prosinec
 • nadílka Mikuláše v mateřské škole

 • Mikulášská akce ve spolupráci se Zámkem Slavkov

 • vánoční besídky a dílničky pro rodiče

 • zdobení vánočního stromečku na Zámku Slavkov 

Leden
 • prohlídka Betlémů a povánoční zpívání koled v kostele

 • promítání sférického kina

 • preventivní vyšetření očního pozadí u dětí – nabídka pro rodiče

Únor
 • karnevaly ve třídách

 • výukový program „Zdravotní prevence“ 

Březen   
 • setkání rodičů s ředitelkou MŠ a řediteli ZŠ spojené s odbornou přednáškou dětské psycholožky Mgr. Bínové na téma „ Školní zralost“ 

 • návštěva Městské knihovny ve Slavkově

 • vystoupení kouzelníka

Duben
 • hudební vystoupení 

 • velikonoční workshop ve spolupráci se Zámkem Slavkov a ZO CSZ

Květen
 • zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2024/2025

 • Den otevřených dveří na obou pracovištích MŠ Zvídálek

 • vystoupení dětí na besídkách ke Dni matek 

 • vystoupení dětí pro veřejnost

 • Den otevřených dveří u hasičů ve spolupráci se záchrannými složkami

 • ukázka dravých ptáků

Červen
 • návštěva předškoláků v prvních třídách ZŠ

 • výukový program- „Ptačí centrum“ na zahradě MŠ

 • pasování předškoláků v jednotlivých třídách

 • schůzka pro rodiče nově přijatých dětí s přednáškou dětské psycholožky Mgr. Bínové

 • sportovní olympiáda MŠ

 • zahradní slavnost s hudebníkem

Kulturní a vzdělávací akce budou upřesněny i podle aktuální nabídky místních organizací a organizačních možností MŠ. Vystoupení dětí pro veřejnost je zařazeno dle požadavků organizací. Za zajišťování akcí odpovídá p. učitelka Ludmila Špánková.

bottom of page