top of page

Plán kulturních a společenských akcí 2022 - 2023

Srpen
 • informační schůzky pro rodiče ve třídách

 Září
 • pohádkové představení pro děti v MŠ

 • návštěva výstavy ovoce a zeleniny, výstava dětských prací – Zámek Slavkov

Říjen
 • vánoční fotografování dětí firmou Foto Šilhan – nabídka pro rodiče 

 • Divadlo Kapsa – pohádkové představení pro děti v MŠ

Listopad
 • sférické kino

 • výchovný koncert souboru Musica Animae v MŠ

Prosinec
 • nadílka Mikuláše v mateřské škole

 • vánoční besídky pro rodiče

 • zdobení vánočního stromečku na Zámku Slavkov – soutěž „O nejkrásnější vánoční  

 • stromeček“

Leden
 • prohlídka Betlémů a povánoční zpívání koled v kostele

 • karneval ve třídách MŠ 

 • preventivní vyšetření očního pozadí u dětí – nabídka pro rodiče

Únor
 • divadelní představení v MŠ

 • výukový program „Zdravotní prevence“ 

Březen   
 • setkání rodičů s ředitelkou MŠ a řediteli ZŠ spojené s odbornou přednáškou dětské psycholožky Mgr. Bínové na téma „ Školní zralost“ 

 • návštěva Městské knihovny ve Slavkově

Duben
 •   kouzelnické představení v MŠ

Květen
 • zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2023/2024

 • Den otevřených dveří na obou pracovištích MŠ Zvídálek

 • vystoupení dětí na besídkách ke Dni matek

 • divadelní představení v MŠ

Červen
 • návštěva předškoláků v prvních třídách ZŠ

 • výukový program- „Ptačí centrum“ na zahradě MŠ

 • pasování předškoláků v jednotlivých třídách

 • schůzka pro rodiče nově přijatých dětí s přednáškou dětské psycholožky Mgr. Bínové

 • sportovní olympiáda MŠ

 • ukázka práce Městské policie ve Slavkově u Brna

Kulturní a vzdělávací akce budou upřesněny podle aktuální nabídky a organizačních možností MŠ. Výukové programy si vybírají učitelky pro svou třídu a také ve spolupráci s MAP. Vítání občánků probíhá dle termínů Města Slavkov u Brna. Vystoupení dětí pro veřejnost je zařazeno dle požadavků organizací.

Za zajišťování akcí odpovídá zástupkyně ředitelky MŠ Mgr. Dagmar Červinková.

bottom of page