top of page

Úplata za vzdělávání

 

Dodatek k organizační směrnici č.20: Úplata za předškolní vzdělávání

 

Podle § 123 odst.4 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění

stanovuji:

Výši úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2023/24 takto:

Úplata za předškolní vzdělávání - celé znění ZDE

bottom of page