top of page

SPONZORSTVÍ

 

Děkujeme všem rodičům i dalším dárcům za podporu naší Mateřské školy Zvídálek formou sponzorských darů. Této podpory si velmi vážíme.

 

Všechny příspěvky byly vždy uvážlivě využity ve prospěch dětí v těchto oblastech:

 • dovybavení jednotlivých tříd ( dětský nábytek, didaktická centra..)

 • nákup hraček a didaktických pomůcek

 • doplňování výtvarného materiálu

 • nákup dětského ložního povlečení

 

Jak můžete mateřské škole i nadále pomoci:

 • pokud chcete přispět drobnými věcnými dary, obraťte se na třídní učitelky Vašich dětí

 • finanční dary je možno poskytnout po dohodě s ředitelkou MŠ v těchto formách:

 • v hotovosti oproti příjmovému dokladu

 • na účet MŠ Zvídálek, číslo účtu 27-3882610217/0100 u Komerční banky

 

Se sponzory bude sepsána darovací smlouva na jejímž základě si mohou uplatnit odpočet z daně z příjmu. Konkrétní účel využití sponzorského daru si  můžete také sami dohodnout.

 

Všechny příspěvky budou vždy uvážlivě využity ve prospěch dětí v těchto oblastech:

 • dovybavení jednotlivých tříd ( dětský nábytek,didaktická centra, úložné prostory na ukládání pomůcek (skříně) a materiálů, radiomagnetofonů...)

 • nákup hraček a didaktických pomůcek

 • nákup sportovních potřeb a pomůcek ( do tělocvičny, na zahradu)

 • nákup pohádkových čepiček a maňásků k dramatizaci pohádek

 • nákup dětského ložního povlečení, dětských ručníků

 

Mateřská škola přivítá  sponzorské dary v jakékoliv formě. Při současném nedostatku státních finančních prostředků a zvyšujících se cen je pro nás obtížné udržet vysoký standard provozu a vybavenosti mateřské školy.

Proto budeme rádi za každou Vaši podporu, která přispěje k pohodě a spokojenosti dětí i Vás rodičů v prostředí naší Mateřské školy Zvídálek.
 

bottom of page