Zapojení MŠ Zvídálek do projektů

Projekty jsou spolufinancované z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky, prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

 

  • Projekt iSophi

Cílem je odborná spolupráce při standardizaci nástroje iSophi, který je zaměřen na pedagogickou diagnostiku školní zralosti s využitím moderních technologií.

  • Celé Česko čte dětem

Cílem projektu je prostřednictvím společného čtení rozvíjet emocionální zdraví dětí, paměť, představivost a myšlení. Posilují se morální hodnoty a vazby mezi dětmi a dospělými. Využíváme i spolupráce s rodinou.

  • Projekt MŠ Zvídálek Slavkov 63 (Šablony II)

Cílem projektu u MŠ je personální posílení našeho týmu o školního asistenta a profesní růst pedagogů pomocí vzdělávání a sebevzdělávání v kurzu zaměřeném na polytechnické vzdělávání.

  • Projekt  MAP II Slavkov u Brna 

Cílem výzvy pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání II (MAP II) je podpořit intervence naplánované v místního akčním plánu I vedoucí ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání. Více zde - www.map-slavkov.cz

© 2018-2020 Václav Tršo, kresby Alena Slezáková

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now