© 2018-2019 Václav Tršo, kresby Alena Slezáková

Zapojení MŠ Zvídálek do projektů

Projekty jsou spolufinancované z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky, prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

 

  • Klokanův kufr

Cílem projektu je vytvořit kompletní pracovní materiál pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Je zaměřen na dynamickou diagnostiku dětí. Pedagogové získají ucelený přehled o vývoji dítěte.

  • Skládám, tvořím, myslím

Cílem je podpořit pedagogy MŠ v oblasti polytechnického vzdělávání z důrazem na praktické využití poznatků v běžném vzdělávacím procesu v mateřské škole

  • Diagnosticko intervenční nástroje jako prevence školní neúspěšnosti a podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Cílem je soustředit se na možnosti, jak předcházet vzdělávacím problémům, které ovlivňují školní neúspěšnost dětí.

  • Celé Česko čte dětem

Cílem projektu je prostřednictvím společného čtení rozvíjet emocionální zdraví dětí, paměť, představivost a myšlení. Posilují se morální hodnoty a vazby mezi dětmi a dospělými. Využíváme i spolupráce s rodinou.

  • Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání

Cílem projektu je zvyšování kvality rozvoje komunikačních dovedností a kultivovaného projevu předškolních dětí v návaznosti na školní úspěšnost.

  • Podpora pregramotnosti v předškolním vzdělávání

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠ. Prostřednictvím společenství praxe všech aktérů rozvíjet profesní kompetence učitelů a budoucích učitelů ISCED 0 v oblasti čtenářské, matematické pregramotnosti a didaktiky předškolního vzdělávání s akcentem na výměnu zkušeností, propojení teorie a praxe z hlediska specifik předškolního vzdělávání (hra, prožitkové, kooperační učení, tvůrčí činností) v souladu s cíli RVP PV.

  • Projekt MŠ Zvídálek Slavkov u Brna 22 ( šablony)

Cílem je posílení týmu o školního asistenta a podpora vzdělávání pedagogů v kurzech zaměřených na inkluzi, prevenci logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí, individualizaci vzdělávání a sdílení zkušeností pedagogů z různých škol.

  • Projekt  MAP II Slavkov u Brna 

Cílem výzvy pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání II (MAP II) je podpořit intervence naplánované v místního akčním plánu I vedoucí ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání. Více zde - www.map-slavkov.cz

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now