top of page

Informace o projektu logopedické prevence v MŠ Zvídálek

Materiály jsou ke stažení ZDE!

Naše mateřská škola má v realizování logopedické péče dlouholetou tradici.

 

V současné době u nás tato činnost probíhá na třech úrovních, která zahrnuje logopedickou prevenci ve všech třídách, poradenskou činnost a intenzívní péči v logopedické třídě.

 

Zajištění logopedické péče je zpracováno v dílčím projektu „Procvičíme jazýček u kluků a holčiček“, který je přílohou školního vzdělávacího programu.

 

Mateřská škola získala v rámci rozvojového programu Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015 finanční prostředky z MŠMT.

 

Získané dotace jsme využili na dovybavení školy 2 ks notebooků HP 255 s výukovým programem Brepta multilicence a 3 ks iPadů Apple s výukovými programy zaměřenými na rozvoj komunikace a verbálně pojmového myšlení. Dále byly zakoupeny didaktické a logopedické pomůcky např. logopedické kostky, čepičky pro dramatizaci, maňásci, dechové hračky…

 

Všechny učitelky byly také proškoleny k práci na iPadech. Zakoupené logopedické pomůcky jsou využívány všemi dětmi v mateřské škole k rozvoji komunikačních dovedností. Materiální dovybavení je pro děti motivující a zábavné a přispívá k efektivnější realizaci logopedické prevence v naší mateřské škole. V logopedické třídě se nová technika využívá při reedukaci hlásek. Dovednosti, které děti získávají v MŠ také přispějí k jejich školní připravenosti.

 

Vážení rodiče,

v rámci poradenské činnosti jsme pro Vás připravili materiály a nabídku činností, kterými můžete podpořit vývoj řeči u Vašich dětí.

Materiály zpracovaly logopedy Mgr. Dagmar Červinková (MŠ Zvídálek) a Mgr. Lenka Ondáková (SPC Brno, pobočka Vyškov).

 

bottom of page