top of page

Od školního roku 2011/2012 se otevřela nová šestitřídní budova mateřské školy Zvídálek na Komenského náměstí č. 495. V provozu zůstává i odloučené pracoviště na Koláčkově náměstí č. 107 se dvěma třídami. Celková kapacita míst v mateřské škole je maximálně 208 dětí. Děti jsou rozděleny do 8 tříd, z toho je jedna třída logopedická.

 

Třídy jsou vybaveny vhodným dětským nábytkem, nadstandardním množstvím hraček a  učebních pomůcek.

 

Prostory, které vznikly vestavbou a přístavbou k ZŠ Komenského jsou nově dovybaveny certifikovaným dětským nábytkem, děti mohou po dohodě s vedením ZŠ využívat tělocvičnu  ke sportovním aktivitám. Ve spolupráci s DDM jsou dětem nabízeny další zájmové aktivity zejména v odpoledních hodinách.

 

K vycházkám s dětmi využíváme krásného okolí mateřské školy – zámeckého parku, aleje, stadionu, obory, pokud to počasí dovolí střídáme se ve hrách na školních zahradách a střešní terase nové budovy mateřské školy.

 

Mateřská škola má celkem 31 zaměstnanců. Za kvalitu předškolního vzdělávání odpovídá 20 pedagogických pracovnic.

 

Celkové představení Mateřské školy Zvídálek v prezentaci ZDE

bottom of page