top of page
  • Obrázek autoraDrahomira Tršová

Upozornění pro rodiče

Vážení rodiče,

upozorňuji Vás, že do mateřské školy mohou docházet děti, které jsou zdravé.

Pokud bude Vaše dítě vykazovat jakékoliv příznaky respiračního onemocnění (kašel, zelená rýma) nebo infekčního onemocnění (žaludeční obtíže, zánět spojivek...), nemůže mateřskou školu navštěvovat.

Po nemoci přijmeme dítě s řádně ukončenou léčbou. Řídíme se Zákonem o ochraně veřejného zdraví, školským zákonem a Školním řádem, se kterým jste byli všichni seznámeni.


Děkujeme Vám za ohleduplnost k ostatním dětem i dospělým.


Dagmar Červinková, ředitelka MŠ Zvídálek

98 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Vážení rodiče, zaměstnanci Mateřské školy Zvídálek se rozhodli připojit k výstražné stávce, která se uskuteční dne 27. 11. 2023. V tento den bude zcela uzavřen provoz mateřské školy na obou pracoviští

STÁVKA 27.listopadu 2023 Vážení rodiče, zaměstnanci Mateřské školy Zvídálek, příspěvkové organizace, se připojují ke stávce. Nepedagogičtí i pedagogičtí zaměstnanci naší školy se vyjádřili jednoznačný

Informace pro rodiče o provozu Mateřské školy Zvídálek v době hlavních prázdnin 2024 Prázdninový provoz: 1.7. – 13.7. 2024 provoz je zajištěn na MŠ Komenského 15.7. – 2.8. 2024 MŠ uzav

bottom of page