top of page
  • Obrázek autoraDrahomíra Tršová

Pozvánka

Ve čtvrtek 9. června 2022 v 15,00 hodin se bude konat informační schůzka

pro rodiče nově přijatých dětí s ředitelkou školy.


Místo konání: schůzka proběhne v budově Mateřské školy Zvídálek, Komenského náměstí ve třídě MOTÝLCI.


Program:

  • Organizační záležitosti (předání tiskopisů k vyplnění - přihlášek ke stravování, dohoda o docházce dítěte do MŠ, seznámení se Školním řádem, celkový chod MŠ, placení školného a stravného, akce pro děti..)

  • Odborná beseda s Mgr.Lenkou Bínovou na téma „Jak připravit dítě na vstup do MŠ“


Přijďte, prosím, bez dětí !

Mgr.Eva Jurásková, ředitelka školy

244 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

V úterý 28.března 2023 vystoupí pro děti v MŠ kouzelnické duo "Lukáš a Pavel Šeklin". Cena za vystoupení 80,-Kč za dítě

Zveme rodiče dětí, které mají nastoupit od září 2023 do základní školy na zajímavou besedu s Mgr.Lenkou Bínovou na téma „Jak připravit dítě na vstup do ZŠ“. Rodiče zde získají i základní informace od

V měsíci lednu proběhne vyúčtování stravného. Částky do 500,- Kč budou převedeny na další zúčtovací období. Částky nad 500,- Kč budou poukázány na účet. Děkuji Jitka Pokorná vedoucí stravování

bottom of page