top of page
  • Obrázek autoraDrahomira Tršová

Přehled akcí pro děti v MŠ Zvídálek ve školním roce 2021 – 2022

Přehled akcí pro děti v MŠ Zvídálek ve školním roce 2021 – 2022

Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace bylo omezeno shromažďování dětí do velkých skupin. Z tohoto důvodu byly zařazovány pouze programy, které probíhaly zejména v malých skupinkách dětí.

Srpen

Informační schůzky pro rodiče ve třídách

Září

Návštěva výstavy ovoce a zeleniny na zámku ve Slavkově

V rámci výstavy - výstava dětských výtvarných prací k tématu

Říjen

6. 10. Fotografování dětí firmou Zdeněk Šilhan

5. 10. - 14. 10. MAP - výukový program „Já robot“ pro předškoláky – 8 skupin dětí

17.10. Školení pro zaměstnance p. Miltová – „První pomoc“

Listopad

8. - 10. 11. MAP - výukový program „Nový domek pro myšku“ čtenářský workshop 4 skupiny dětí

Prosinec

7.12. - 9.12. MAP - výukový program „Hřebíčky a kladívko“ pro předškoláky - 8 skupin dětí

3. 12. Mikulášská nadílka v mateřské škole – ve všech třídách

Soutěž O nejkrásnější vánoční stromeček na zámku Slavkov – 1. místo

Leden

6.1. návštěva kostela a prohlídka betlémů – všechny děti z MŠ

Únor

8. 2. Preventivní vyšetření očního pozadí u dětí – nabídka pro rodiče

8.2., 9.2. 16.2. - MAP - výukový program „Abeceda s robotem“ pro předškoláky - 8 skupin dětí

Březen

Beseda s Mgr. Bínovou na téma „Školní zralost“, byla pro nemoc lektorky zrušena

Beseda s p. Miltovou na téma „Infekční nemoci“ byla zrušena

exkurze do Městské knihovny

Duben

Fotografování dětí firmou Šilhan foto

Květen

2.5. – 6.5.zápis dětí do MŠ Zvídálek pro školní rok 2022-23 – různými formami – osobně, poštou, elektronicky

2.5. a 3.5. Den otevřených dveří na obou budovách MŠ Zvídálek

9. 5. Fotografování dětí firmou Šilhan foto – náhradní termín pro nemocné děti

18. 5. společné fotografování dětí firmou Václav Tršo

25. 5. návštěva předškoláků v 1.třídě ZŠ Komenského

Červen

1.6. zápis ukrajinských dětí do MŠ

1. 6. Program záchranné stanice se zvířátky a ptáky pro všechny děti - na zahradě MŠ Komenského

2.6. Olympiáda MŠ Zvídálek na atletickém hřišti ZŠ Tyršova

8. 6. návštěva předškoláků v 1.třídě ZŠ Tyršova

9. 6. Pasování předškoláků s panem králem

9.6. setkání rodičů nových dětí s vedením mateřské školy spojené s besedou dětské psycholožky Mgr. Bínové o připravenosti dětí na vstup do MŠ

16. 6., 23.6., 24.6.,27.6. – Projektový den „Stavitelé města“ (pro předškoláky) ve spolupráci

s lektory „Malé technické univerzity“

20. 6. - 24.6. Prohlídka zámku ve Slavkově v kostýmech spojená s programem

„Šifra pana knížete“ pro všechny děti

210 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Docházka o hlavních prázdninách

Vážení rodiče, z organizačních důvodů nebude během letních prázdnin aplikace "Naše MŠ" v provozu. Děti budete omlouvat přes SMS, nebo telefonicky na číslech - 720 394 691, 723 204 543. Děkujeme za spo

Upozornění pro rodiče nově přijatých dětí

Variabilní symboly pro platbu školného a stravného naleznete níže Úplata školného pro rok 2024/2025 činí 500,-Kč. Záloha stravného činní 1000,-Kč. Celkem 1500,-Kč plaťte nejpozději do 20.dne v měsíci.

Comments


bottom of page