top of page
  • Obrázek autoraDrahomira Tršová

Přehled akcí pro děti v MŠ Zvídálek ve školním roce 2021 – 2022

Přehled akcí pro děti v MŠ Zvídálek ve školním roce 2021 – 2022

Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace bylo omezeno shromažďování dětí do velkých skupin. Z tohoto důvodu byly zařazovány pouze programy, které probíhaly zejména v malých skupinkách dětí.

Srpen

Informační schůzky pro rodiče ve třídách

Září

Návštěva výstavy ovoce a zeleniny na zámku ve Slavkově

V rámci výstavy - výstava dětských výtvarných prací k tématu

Říjen

6. 10. Fotografování dětí firmou Zdeněk Šilhan

5. 10. - 14. 10. MAP - výukový program „Já robot“ pro předškoláky – 8 skupin dětí

17.10. Školení pro zaměstnance p. Miltová – „První pomoc“

Listopad

8. - 10. 11. MAP - výukový program „Nový domek pro myšku“ čtenářský workshop 4 skupiny dětí

Prosinec

7.12. - 9.12. MAP - výukový program „Hřebíčky a kladívko“ pro předškoláky - 8 skupin dětí

3. 12. Mikulášská nadílka v mateřské škole – ve všech třídách

Soutěž O nejkrásnější vánoční stromeček na zámku Slavkov – 1. místo

Leden

6.1. návštěva kostela a prohlídka betlémů – všechny děti z MŠ

Únor

8. 2. Preventivní vyšetření očního pozadí u dětí – nabídka pro rodiče

8.2., 9.2. 16.2. - MAP - výukový program „Abeceda s robotem“ pro předškoláky - 8 skupin dětí

Březen

Beseda s Mgr. Bínovou na téma „Školní zralost“, byla pro nemoc lektorky zrušena

Beseda s p. Miltovou na téma „Infekční nemoci“ byla zrušena

exkurze do Městské knihovny

Duben

Fotografování dětí firmou Šilhan foto

Květen

2.5. – 6.5.zápis dětí do MŠ Zvídálek pro školní rok 2022-23 – různými formami – osobně, poštou, elektronicky

2.5. a 3.5. Den otevřených dveří na obou budovách MŠ Zvídálek

9. 5. Fotografování dětí firmou Šilhan foto – náhradní termín pro nemocné děti

18. 5. společné fotografování dětí firmou Václav Tršo

25. 5. návštěva předškoláků v 1.třídě ZŠ Komenského

Červen

1.6. zápis ukrajinských dětí do MŠ

1. 6. Program záchranné stanice se zvířátky a ptáky pro všechny děti - na zahradě MŠ Komenského

2.6. Olympiáda MŠ Zvídálek na atletickém hřišti ZŠ Tyršova

8. 6. návštěva předškoláků v 1.třídě ZŠ Tyršova

9. 6. Pasování předškoláků s panem králem

9.6. setkání rodičů nových dětí s vedením mateřské školy spojené s besedou dětské psycholožky Mgr. Bínové o připravenosti dětí na vstup do MŠ

16. 6., 23.6., 24.6.,27.6. – Projektový den „Stavitelé města“ (pro předškoláky) ve spolupráci

s lektory „Malé technické univerzity“

20. 6. - 24.6. Prohlídka zámku ve Slavkově v kostýmech spojená s programem

„Šifra pana knížete“ pro všechny děti

208 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Vážení rodiče, informace o rozdělení dětí do jednotlivých tříd budou vyvěšeny od 28. srpna 2023 ve vstupní hale MŠ Komenského. Čipy do budov MŠ se budou prodávat na třídních schůzkách 31. sprna 2023.

Vážení rodiče, V úterý 15.8.2023 bude, z důvodu přerušení dodávky elektrické energie, zajištěn provoz v budově MŠ na Komenského náměstí pouze 6,15 - 13,00 hod. !!! Dětem bude zajištěna dopolední sva

Od pondělí 14.srpna do 31.srpna je zajištěn provoz mateřské školy pro nahlášené děti v budově MŠ na Komenského náměstí. Provoz na této budově je od 6,15 do 16,45 hod. Děti se schází ve třídě Včelky V

bottom of page