top of page
  • Obrázek autoraDrahomira Tršová

Informace pro rodiče dětí v individuálním vzdělávání

Termín ověření znalostí dítěte: 29.listopadu 2023 - 8,00 - 11,00 hod.

Na přesný čas se rodiče e-mailem domluví s ředitelkou MŠ.


Náhradní termín: v týdnu od 4.12. - 8.12.2023 - rodiče se domluví e-mailem individuálně.


Ředitelka MŠ Zvídálek Mgr.Dagmar Červinková

tel: 602 461 908

ms.zvidalek@volny.cz

71 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Vážení rodiče, zaměstnanci Mateřské školy Zvídálek se rozhodli připojit k výstražné stávce, která se uskuteční dne 27. 11. 2023. V tento den bude zcela uzavřen provoz mateřské školy na obou pracoviští

STÁVKA 27.listopadu 2023 Vážení rodiče, zaměstnanci Mateřské školy Zvídálek, příspěvkové organizace, se připojují ke stávce. Nepedagogičtí i pedagogičtí zaměstnanci naší školy se vyjádřili jednoznačný

Informace pro rodiče o provozu Mateřské školy Zvídálek v době hlavních prázdnin 2024 Prázdninový provoz: 1.7. – 13.7. 2024 provoz je zajištěn na MŠ Komenského 15.7. – 2.8. 2024 MŠ uzav

bottom of page